Welkom op shop4media voor docenten.
Shop4Media: de interactieve introductieles over media

De website Shop4Media is een gratis leeromgeving, ontwikkeld door Digital Playground. Met Shop4Media maken jongeren kennis met de mogelijkheden van media en mediagebruik. In woord, (bewegend) beeld en gesproken tekst wordt uitleg gegeven over de onderwerpen media en communicatie, beeld, montage, geluid, vormgeving en beeldtaal. Elk onderdeel bestaat uit een informatief (receptief) gedeelte, een experimenteergedeelte en een quiz. De resultaten van al deze onderdelen worden opgeslagen in een verslag dat de leerlingen bijvoorbeeld voor CKV kunnen gebruiken.

Shop4Media is geschikt leerlingen in het voortgezet onderwijs. Elk leerjaar en onderwijsniveau vanaf VMBO kan de website gemakkelijk gebruiken. U als docent kunt kiezen op welk niveau uw leerlingen de vragen moeten beantwoorden. Met behulp van Shop4Media kunt u zelf 6 lessen over media geven, maar u kunt de lessen ook als huiswerk meegeven.

..............................................................................................................................................................................................

Digital Playground
............................................................
Shop4Media is ontwikkeld door Digital Playground, in samenwerking met Ra.nj. Digital Playground maakt jongeren (12 t/m 19 jaar) sinds 1998 mediawijs met behulp van praktische leermiddelen. Jongeren worden gestimuleerd bewust en creatief te zijn in hun mediagebruik. Naast Shop4Media biedt Digital Playground workshops waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan. In één dagdeel maken zij zelf een film- of fotowerkstuk. Kijk voor meer informatie op www.digitalplayground.nl.

............................................................

Leerlingvolgsysteem

Binnen Shop4Media kunt u gebruik maken van het leerlingvolgsysteem. U maakt als docent een virtuele klas aan waarbinnen leerlingen zich kunnen registreren. U kunt daarna bijhouden welke leerlingen de website al hebben bezocht en welke onderdelen van Shop4Media zij hebben doorlopen. Wanneer de leerling alle onderdelen (receptief, experimenteergedeelte en quiz) van alle onderwerpen heeft bezocht, krijgt deze een verslag met de resultaten. De leerling kan hier ook zijn antwoorden toelichten.

Met behulp van bij de quiz verdiende punten kan de leerling zijn verslag opmaken en vormgeven. Hierdoor wordt elk verslag anders en is het een persoonlijk document van de leerling. Het volledige verslag kan worden opgeslagen, geprint en worden toegevoegd aan het CKV dossier.

De website is ook te gebruiken zonder dat een leerling inlogt. U kunt de resultaten van deze leerlingen niet terugvinden in het leerlingvolgsysteem, maar zij kunnen wel een verslag maken. Alleen de naam van de leerling ontbreekt op het verslag. De resultaten van de leerling worden alleen onthouden als deze is ingelogd. Wanneer een leerling niet inlogt kan hij Shop4Media dus niet in verschillende sessies doorlopen.

..............................................................................................................................................................................................